• ۴۷۹ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۳-۰۴
مرور زمان مالیاتی چیست؟

مرور زمان مالیاتی چیست؟
مرور زمان مالیاتی به معنای گذشت مدت زمانی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت

طرفین دعوا حق طرح و اقامه دعوی و شکایت در محکمه را از دست می‌دهند
اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است

حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی نماید.

در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید

و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند

اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی

یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی‌،

درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان‌ شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،

فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل ‌مطالبه خواهد بود.

در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی‌، قطعی تلقی می‌گردد

اداره امور مالیاتی ‌بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش‌ توجیهی مربوط را ظرف ده روز

از تاریخ صدورجهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایید

نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند

یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند

مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد

و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود،

مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر

و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ ‌شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار