• ۷۲۷ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

حساب بانک یکی از مهمترین انواع داراییهای یک موسسه است و گردش مالی

زیادی دارد و ممکن است بخاطر تاخیرات یا اشتباهات بین مانده این حساب در دفاتر

شرکت و مانده حساب بانک در صورتحساب درخواستی از شعبه مورد نظر اختلافی

وجود داشته باشد.

⭕️اصلی‌ترین نکته ای که باید بدانیم این است

مانده حساب بانک در دفاتر موسسه یک مانده 《بدهکار》 است یعنی افزایش آن

بدهکار و کاهش آن بستانکار است 👌🏻

در حالی که مانده این حساب در بانک و طبق صورتحساب مانده 《بستانکار》 می باشد

یعنی افزایش ان بستانکار و کاهش آن بدهکار است👌🏻

بنابراین در زمان مطابقت دفتر کل حساب بانک در موسسه و صورتحساب ارسالی از بانک

[که مطابقت با توجه به شماره مدرک صورت می گیرید ] :

اگر مبلغی در صورتحساب بانک بستانکار شده باشد باید در دفاتر موسسه بدهکار شود و

اگر مبلغی در صورتحساب بدهکار شود باید در دفاتر بستانکار شود

🔻در صورت تطابق هر دو قلم به عنوان اقلام بسته شناسایی شده و این نشان دهنده

درست عمل شدن رویداد در دفاتر و بانک است و مورد تایید قرار میگیرد👌🏻

🔻 اما اگر مطابقت نداشته باشند به عنوان اقلام باز بایستی پیگیری ها و اقدامات

لازم صورت بگیرد👌🏻

==>در این حالت ما باید این اقلام را به درستی تشخیص دهیم بنابراین به توضیحات زیر توجه نمایید:👇🏻

🔰اقلام باز دفاتر :

اقلامی هستند که در دفاتر ثبت شده اما در صورتحساب ارسالی از بانک ثبتی صورت نگرفته است.

🔰اقلام باز صورتحساب:

اقلامی هستند که در صورتحساب ثبت شده اند اما در دفاتر ثبتی صورت نگرفته است.

📊اقلام باز دفاتر شامل اقلام باز بدهکار و بستانکار می باشند:

🔆اقلام باز بدهکار دفاتر :

اقلامی هستند که در دفاتر بدهکار شدند(اضافه شده اند) اما ؛ در صورتحساب ارسالی

بانک بستانکار (اضافه نشده اند ) مانند واریزی پایان وقت اداری که در موسسه بدهکار

شده است اما در صورتحساب بستانکار نشده است

پس==>باید به مانده بانک در صورتحساب ارسالی اضافه شود 👌🏻

🔆اقلام باز بستانکار دفاتر:

اقلامی که در دفاتر بستانکار شده (از دفاتر کسر شده ) اما در صورتحساب ارسالی از

بانک بدهکار(کسر ) نشده است .

مانند چک های صادره ای که مبلغ آن از دفاتر کسر شده اما چون برای وصول به بانک

نرسیده است پس در صورتحساب بانک اعمال(کسر) نشده‌است

پس==>باید از مانده صورتحساب ارسالی کسر شود👌🏻

⭕️نکته : اقلام باز دفاتر در قسمت صورتحساب اعمال میشود ⭕️

📊اقلام باز صورتحساب نیز شامل اقلام باز بدهکار و بستانکار میباشد :

🔆اقلام باز بستانکار صورت حساب:

اقلام باز بستانکار صورتحساب اقلامی هستند که در صورتحساب بستانکار (اضافه ) شدند

اما بنابه دلایلی از جمله عدم ارسال اعلامیه بستانکار این مبلغ در دفاتر بدهکار(اضافه ) نشده است.

مانند وصولی بدهکاران یا وصولی وجه سفته که اعلامیه بستانکار آن به موسسه ارسال نشده باشد

پس==>باید به مانده دفاتر اضافه شود

🔆اقلام باز بدهکار صورتحساب:

اقلامی ‌که از صورت حساب بدهکار( کسر) شده اما بنا به دلایلی از جمله عدم ارسال

اعلامیه بدهکار؛ این مبالغ در دفاتر موسسه بستانکار(کسر ) نشده است .

مانند هزینه واخواست سفته که بانک از حساب موسسه برداشت میکند اماموسسه

به دلیل بی اطلاعی از کسر مبلغ مذکور؛ ان را اعمال نکرده است .

پس==>از مانده بانک طبق دفاتر کسر میشود 👌🏻

⭕️نکته : اقلام باز صورتحساب در قسمت دفاتر اعمال میشود ⭕️

🔰نکته بعدی در مورد اشتباهات میباشد که

بابت اصلاح اشتباه در قسمت مورد نظر عمل میکنیم

یعنی اشتباه حسابدار شرکت باید در قیمت دفاتر اصلاح شود و ثبت های اصلاحی آن انجام

بگیرد و اشتباه حسابدار بانک در قسمت صورتحساب اصلاح و به بانک مذکور اطلاع داده میشود👌🏻

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار