• ۵۱۶ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به عنوان مهمترین زیر

مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان

این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. اطلاعات حسابداری

باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن و قابلیت اتکاء از جمله

خصوصیاتی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع و بهنگام موثر است.

سیستم پیمانکاری به عنوان یکی از ماژول‌های یک سیستم حسابداری به

صورت مستقل عملیات مربوط به پروژه‌ها و قراردادها را به صورت مستقل از دید

پیمانکار پیش می‌برد.

برای راه اندازی یک سیستم حسابداری در شرکت های پیمانکاری باید فرایند

مشخص شده به شکل زیر را طی کرد:

الف.کارگاه جدید

ب.تعریف و اصلاح نرخ ضرایب

ج.تعریف پروژه:

۱.صورت وضعیت => تسویه حساب

۲.صورت هزینه =اعتباری

                                           }    تسویه حساب

                           نقدی

ه.تعریف نوع هزینه

کارگاه 

در شرکت‌های پیمانکاری برای اجرای پروژه‌ها و تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌ها،

کارگاه‌هایی را متناسب با کارکرد آنها در مناطق مختلف جغرافیایی راه اندازی

می کنند. به عبارتی دیگر کارگاه، محل یا محل‌هایی است که عملیات موضوع

پیمان درآن اجرا می‌شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده

می‌کنند.
کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمین‌های تحویلی کارفرما،

که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد و مورد استفاده

قرار می‌گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی‌آید. پیمانکار دارای یک دفتر مرکزی است

که عموماً در تهران یا در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولاً کارگاه

جداگانه‌ای در محل اجرای هر طرح احداث می‌گردد دوره‌ای که هزینه‌های مربوط

به یک قرارداد شناسایی می‌شود با امضاء قراداد آغاز و تا تکمیل آن پایان می‌یابد.

ضرایب

ضریب، درصدی است که می‌تواند به صورت قانونی و یا توافقی، بین کارفرما و پیمانکار

در قرارداد منظور شود. ضرایب مرتبط با قرارداد می‌توانند دو نوع کاهنده یا افزاینده باشند

که با توجه به نوع، از مبلغ صورت وضعیت کاسته شده یا به آن افزوده می‌شوند.
پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست، وارد سیستم پیمانکاری شده و در

قسمت عملیات روی گزینه “ضریب جدید” کلیک کنید کد ضریب را می‌توانید به صورت

دستی وارد نمایید، در غیر اینصورت به صورت خودکار توسط سیستم داده می‌شود.
عنوان ضریب را وارد کنید و سپس “نوع” را بنابر کاهنده یا افزاینده بودن ضریب انتخاب

نمایید. درصد مورد نظر را وارد نمایید. پس از ورود اطلاعات، گزینه ذخیره را کلیک کنید.
لیست ضرایب

قرارداد 

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد، موارد و امکانات زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد:

۱- تعیین وضعیت قرارداد از نظر موضوع قرارداد، مرکز هزینه، کارفرما، نوع قرارداد.
۲- تعیین اطلاعات ریالی قرارداد از قبیل مبلغ قرارداد، پیش دریافت قراداد، مصالح کارفرما.
۳- تعیین اطلاعات ضرایب قرارداد، تضامین قرارداد و تغییرات قرارداد.
۴- تعیین کارگاه‌ها و شعب‌هایی از بیمه تامین اجتماعی که مرتبط با قرارداد می‌باشد.

ورود اطلاعات قرارداد

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست، وارد سیستم پیمانکاری شده و در

قسمت عملیات روی گزینه “قرارداد جدید” کلیک کنید. کد تفصیلی را می‌توانید به

صورت دستی وارد نمایید. در غیر اینصورت به صورت خودکار توسط سیستم داده می‌شود.

جهت انتخاب کارفرما، می‌توانید از اشخاص و یا شرکت‌های تعریف شده، در تعریف

طرف حساب، در منوی شرکت استفاده نمایید.” تاریخ شروع “ و “تاریخ خاتمه” 

مشخص کننده زمان شروع و پایان قرارداد است.
نکته: با وارد کردن مدت قرارداد بر اساس روز، ماه و یا سال سیستم تاریخ خاتمه را

برای شما محاسبه می‌کند. مبلغ مورد توافق پیمانکار و کارفرما را در مبلغ قرارداد وارد نمایید.
نکته: این مبلغ، در زمان ثبت قرارداد با مبلغ نهایی قرارداد برابر است. اما ممکن است

بر اساس تغییرات قرارداد مانند دستور کار، صورتجلسه و یا الحاقیه، مبلغ نهایی، از

مبلغ قرارداد کمتر و یا بیشتر شود. جمع هزینه برآورد شده را در برآورد هزینه، وارد نمایید.

تاریخ انعقاد قرارداد را در قسمت تاریخ وارد کنید.
نکته : ممکن است تاریخ شروع قرارداد، مدتی بعد از تاریخ انعقاد قرارداد و یا برابر با آن تاریخ باشد.

نکته : برای قراردادهای استقراری یک صورت وضعیت استقراری نیز باید ثبت شود

تا بتوانید صورت وضعیت‌های بعدی قرارداد را با توجه به زمان صدور در سیستم ثبت نمایید.
اکنون “موضوع قرارداد” مورد نظر را تایپ کنید.
ورود گزینه “عنوان تفصیلی” اجباری است. در صورت عدم ورود عنوان تفصیلی،

سیستم آن را با موضوع قرارداد پر می‌کند و یا در صورت انتخاب تیک استقرار و

مشخص کردن تفصیلی، عنوان تفصیلی با تفصیلی استقرار پر می‌شود.
نکته: با ذخیره قرارداد، یک تفصیلی از نوع قرارداد با کد و عنوان مشخص شده

برای آن، در حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری، ایجاد می‌شود. با توجه به

پروژه‌های تعریف شده، پروژه مرتبط با قرارداد را انتخاب نمایید.
انتخاب “نوع قرارداد“  اجباری است. شما می‌توانید با توجه به نوع پیمان و قراردادی

که انجام می‌دهید، یکی از انواع قرارداد را انتخاب کنید در صورتی که نوع قرارداد مورد

نظر شما در لیست موجود نیست می‌توانید با راست کلیک در فرم نوع قرارداد و انتخاب

گزینه جدید، نوع قرارداد مورد نظر خود را تعریف کرده تا به لیست اضافه شود.
“سقف تغییرات” درصدی از مبلغ قرارداد است که اگر تغییرات قرارداد از آن بیشتر شود

باید برای قرارداد الحاقیه ثبت شود.
نکته: سقف تغییرات بصورت پیش فرض از تنظیمات سیستم پیمانکاری فراخوانی

می‌شود اما می‌توانید مقدار را با توجه به توافقات قرارداد تغییردهید. پس از ورود

اطلاعات کلید ذخیره را کلیک کنید.
در قسمت ضرایب قرارداد می‌توانید با استفاده از کلید (+) پایین صفحه ضریب قراداد

را به این قسمت اضافه کرده و درصد آنها را تعیین کنید. ضریب قرارداد از لیست ضرایب

تعریف شده در عملیات پیمانکاری، ضریب جدید، قابل انتخاب است.

تضامین قرارداد

در قرارداد در رابطه با پیش دریافت و انجام تعهدات، ضمانت نامه‌هایی از طرف پیمانکار

به کارفرما داده می‌شود که اطلاعات مورد نیاز در تب تضامین قرارداد وارد می‌شود.
با استفاده از کلید + پایین صفحه می‌توانید نوع تضامین تعریف شده در سیستم را

انتخاب کرده و هم چنین مشخص نمایید که این تضمین، بابت انجام تعهدات یا پیش دریافت می‌باشد.
در صورت انتخاب تضمین، ورود اطلاعات “نوع” “مبلغ” و “تاریخ تحویل” برای آن الزامی است.

اطلاعات دریافت 

در صورتی که پیمانکار مبالغی را تحت عنوان پیش دریافت و یا علی الحساب از کارفرما

دریافت کند، می‌تواند مبلغ دریافتی، نوع و تاریخ آن را در قسمت اطلاعات دریافت قرارداد وارد نماید.

نکته : در صورتی که شما سیستم دریافت و پرداخت سپیدار را تهیه کرده باشید پس از

ذخیره قرارداد می‌توانید، با استفاده از گزینه رسید دریافت در پایین صفحه مبالغ دریافتی را ثبت نمایید.
نکته : در زمان ثبت صورت وضعیت مبالغ پیش دریافت و علی الحساب ثبت شده، بر

اساس درصدهای مشخص شده در تنظیمات سیستم پیمانکاری مستهلک می‌شوند.

همچنین درصدهای استهلاک در پایین صفحه قابل تغییر هستند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار