• ۱۰۸۲ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ، رویدادهایی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ میدهد.

این رویدادها به دو گروه طبقه بندی میشوند :

۱- رویدادهای تعدیلی:
اینگونه رویدادها، مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است.

۲- رویدادهای غیر تعدیلی:
اینگونه رویدادها باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شوند.

🔵 نمونه هائی از رویدادهای تعدیلی

🔹دارایی های ثابت مشهود:
مشخص شدن بهای خرید یا عواید فروش دارایی های ثابت مشهود پس از پایان سال مالی در مواردی که خرید یا فروش پیش از پایان سال انجام گرفته باشد.

🔹اموال غیر منقول :
ازریابی اموال غیرمنقول بعد از پایان سال مالی که شواهدی را مبنی بر کاهش دائمی در ارزش دارایی فراهم آورد.

🔹سرمایه گذاریها :
دریافت نسخه ای ازصورت های مالی یا سایراطلاعات در خصوص یک شرکت که شواهدی را مبنی بر کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری بلند مدت در آن شرکت فراهم آورد.

🔹موجودی موادوکالا:
دریافت عواید فروش بعدازتاریخ ترازنامه یا شواهد دیگری درخصوص خالص ارزش فروش موجودی ها

🔹پیمانهای بلندمدت :
دستیابی به شواهد دال بر اینکه برآوردقبلی درمورد سودمتعلقه پیمان بلندمدت نادرست است .

🔹بدهکاران :
تجدید مذاکره و توافق در مورد میزان بدهی بدهکاران، یا ناتوانی یک بدهکاردرپرداخت بدهی

🔹سود سهام دریافتنی:
اعلام پرداخت سود سهام توسط شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره های قبل از تاریخ تراز نامه شرکت اصلی یا همزمان با آن

🔹مالیات:
دریافت اطلاعات درباره نرخهای مالیاتی

🔹ادعای خسارت :
دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکت های بیمه که در تاریخ تراز نامه درمرحله مذاکره بوده است .

🔹موارد کشف شده :
کشف اشتباهات ویا تقلباتی که نشان میدهد صورت های مالی بدون اصلاح اقلام مربوطه نادرست خواهد بود .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پسورد فایل فشرده : بدون رمز

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار