• ۱۰۴۶ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱

انواع استهلاک در حسابداری هدف از حسابداری استهلاک ؛ اندازه گیری دقیق سود و کاهش در سودمندی دارایی ها  میباشد. به پخش کردن و اختصاص بهای تمام شده دارایی های ثابت به  عمر مفید آن دارایی ها ،  استهلاک اطلاق می گردد . اصل تطابق هزینه با درآمد، شرکت ها  را ملزم ساخته تا  بهای […]

  • ۸۳۵ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۱-۳۰

انواع اندوخته ها اندوخته قسمتی از سود هر شرکت است که به دلیل تصمیمات هیئت مدیره ، الزامات قانونی و یا هر مورد مشابه دیگری کنار گذاشته می شود هنگامی که این اندوخته کنار گذاشته میشود سود خالص تقسیمی بین سهامداران یا همان شرکا کمتر میشود پس به عبارتی این کار خروجی منابع را کاهش […]

  • ۴۴۶ بازدید
  • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶

 مالیات بر درامد حقوق ۱۴۰۰تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس جزء ۴ بند (الف) تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ : سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) معادل سالانه چهل و هشت میلیون تومان تعیین می‌شود.  نرخ مالیات بر […]