نرخ صفر مالیاتی مفهوم نرخ صفر چیست ؟ شخص تعیین کننده قانون به جهت بهبود وضع اقتصادی و پشتیبانی از بخش های تولیدی وپیشگیری از ورشکستگی مشاغل شخصی و بیشتر شدن موقعیت های شغلی، موضوعی در باب مشخص کردن مالیات بیان می کند که از آن به اسم نرخ صفر مالیاتی یاد می شود این […]

مالیات بر خودرو در قانون بودجه سال ۱۴۰۰: کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) انواع خودرو های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان زیر ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به […]

خانه های مشمول مالیات   چه خانه های مشمول مالیات بر خانه های خالی میباشند؟   ۱) خانه خالی در شهر که بالای یک صد هزار نفر جمعیت باشد. ۲) به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شود. ۳) در یک سال مالیاتی (یکسال شمسی) ۱۲۰ روز ساکن یا […]

سودهای معاف از مالیات   سودهای دریافتی از بانک به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:   ۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌ مربوطه.   ۲-  سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف […]

اشخاص ماده ۸۱   ماده۸۱ ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.   بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا […]

مالیات اجاره : ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد(۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. نکات مهم این ماده: ۱)هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات […]

شرایط خاتمه قرارداد بین کارگر و کارفرماچیست؟ قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد: الف – فوت کارگر ب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن . ه – پایان کار در قراردادهائی […]

ساعت کار عادی چیست؟ و درماه چقدر میباشد ؟ ساعت کار مدتی زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به برای انجام کار در اختیار کارفرما قرارمی دهد ساعات کار کارگران در شبانه روز نبایداز ۸ ساعت و ۴۴ساعت در ماه تجاوز نماید نکته : در کارهای سخت و زیان آور ، ساعات […]

شرایط دریافت تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی : دریافت تسهیلات بانکی برای اشخاص حقوقی وحقیقی بسته به اخذ گواهی‌های ‌ذیل دارد : ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. تاچه […]